1

ปุ๋ยบำรุงกุหลาบ - An Overview

News Discuss 
อย่างที่เราทุกคนทราบกันดีว่า การใช้ปุ๋ยเคมีจะออกฤทธิ์เร่งดอก เร่งผลได้รวดเร็วทันใจกว่าการใช้ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพต่างๆ แต่เราควรคำนึงผลกระทบในแง่ลบด้วย เพราะปุ๋ยเคมีนั้นเป็นปุ๋ยสังเคราะห์ที่มักจะส่งผลเสียทำให้ลดปริมาณอินทรียวัตถุที่สะสมไว้ในดินมาช้านาน ทำให้คุณสมบัติดินเสื่อมลง เกิดการขังน้ำเพราะดินขาดความร่วน สภาพความเปรี้ยวความเค็มของดินสูงเกิน จนไม่สามารถให้ผลผลิตที่ดีได้ ซึ่งถ... https://leonardk161xqk9.ourabilitywiki.com/user

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story