1

کودک و نوجوان

News Discuss 
تمام قصه ها، چه قصه های کودکانه چه قصه های بزرگسال همه با موضوع های مشخص و در مکان معلوم شکل گرفته است. انسان از همان اول قصه ها را به صورت شفاهی بیان می کرده و به نسل های بعد نیز منتقل کرده است. تاثیر قصه گویی بر http://amirn.parsiblog.com/Posts/7

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story