1

هر کسی کائنات

News Discuss 
۱️⃣ آیا می دانستید که قدرت تاثیر یک عکس ( تصویر ) بر ضمیر ناخودآگاه به اندازۀ ۱۰۰۰ جمله قدرت دارد؟ این وضع سالها ادامه داشت. هر یک از آنها قانون خود را وضع کرده بود: یکی شکست و دیگری موفقیت را جذب میکند این است راز قانون جذب کائنات. https://www.janbalaghi.com/the-secret-of-the-universe/

Comments

    No HTML

    HTML is disabled


Who Upvoted this Story